ΛίΛΑ ΠάΟΥΖΕ

Γεια, είμαστε η ΛίΛΑ ΠάΟΥΖΕ, μία ενωτική πρωτοβουλία φοιτητ@ν του Πα.Πελ. χωρίς κερδοσκοπικό ή κομματικό χαρακτήρα. Η πρωτοβουλία μας έχει ως στόχο την προαγωγή της έμφυλης ισότητας και την εξάλειψη κάθε είδους έμφυλης βίας και παρενόχλησης στο πανεπιστημιακό χώρο.

What About LILA PAUSE?

Γιατί χρειάζεται η ΛίΛΑ ΠάΟΥΖΕ;

Ανώνυμη Φόρμα Καταγγελιών

Επώνυμη Φόρμα Καταγγελιών

Ε.Ι.Φ. Πα.Πελ.